Občianske a ľudské práva

 
Buduca kupna zmluva.docx (13,7 kB)
Cestne prehlasenie o pravdivosti udajov.docx (11,5 kB)
Darovacia zmluva na chatu.docx (15,2 kB)
Darovacia zmluva na hnute ny majetok.docx (12,2 kB)
Darovacia zmluva na pozemok a byt.docx (14,6 kB)
Darovacia zmluva obcana pre zariadenie socialnych sluzieb.doc (25,5 kB)
Darovacia zmluva.docx (14,5 kB)
Dohoda o spolocnom uzivani nehnutelnosti.doc (42 kB)
Dohoda o uzivani spolocnej veci.doc (25,5 kB)
Dohoda o vyrovnani formou splatkoveho kalendara.docx (14,2 kB)
Kupna zmluva na dom.docx (17 kB)
Kupna zmluva na havarovane motorove vozidlo.rtf (40,8 kB)
Kupna zmluva na pozemok.doc (36,5 kB)
Kupna zmluva pri predaji automobilu.doc (40,5 kB)
Kupna zmluva s dohodou o predkupnom prave.docx (12,8 kB)
Nahrada skody sposobena zamestnancom.docx (14,5 kB)
Najomna zmluva na pozemok.docx (21,5 kB)
Navrh na prehlasenie za mrtveho.docx (13,3 kB)
Navrh na ustanovenie tzv kolizneho opatrovnika maloletemu dietatu.docx (13,2 kB)
Navrh na vklad do katastra nehnutelnosti.docx (13,6 kB)
Navrh na vklad vlastnickeho prava do katastra nehnutelnosti.docx (14,3 kB)
Navrh na vymenovanie znalca.doc (23 kB)
Navrh na zrusenie trvaleho pobytu.docx (14,1 kB)
Odpoved na inzerat.doc (25 kB)
Odvolanie k sudu.docx (13,1 kB)
Odvolanie poskodeneho proti rozsudku.docx (14,2 kB)
Odvolanie proti rozsudku o odstupenie od kupnej zmluvy.docx (12,9 kB)
Odvolanie voci odobratiu invalidneho dochodku.docx (13,1 kB)
Odvolanie zalobcu proti rozsudku sudu.docx (14,3 kB)
Oznamenie o zruseni trvaleho pobytu.docx (11,5 kB)
Petícia.docx (12,7 kB)
Plna moc na zastupovanie vo veci vymahania pohladavky.docx (13,7 kB)
Plna moc pre pravneho zastupcu.docx (12,1 kB)
Ponuka na vyuzitie predkupneho prava.docx (11,5 kB)
Potvrdenie o vypozicani motoroveho vozidla.docx (10,8 kB)
Príkazná zmluva.docx (17,7 kB)
Procesná plná moc.doc (21 kB)
Splnomocnenie na jazdu firemnym vozidlom.doc (23,5 kB)
Splnomocnenie na pouzivanie motoroveho vozidla.docx (13 kB)
Splnomocnenie na zastupovanie pri restitucii.docx (10,9 kB)
Splnomocnenie.doc (28,5 kB)
Sprostredkovatelska zmluva.docx (15 kB)
Stanovy zaujmoveho zdruzenia pravnickych osob.doc (47,5 kB)
Staznost na porusovanie cenovej discipliny.doc (26,5 kB)
Uplatnenie namietky premlcania dlznikom.docx (13,4 kB)
Uznesenie o zmluvnej pokute v zmluve o dielo.doc (27,5 kB)
Vyjadrenie zalovaneho k zalobe.doc (23,5 kB)
Vymenna zmluva na nehnutelnosti.doc (31 kB)
Vypoved poistnej zmluvy havarijneho poistenia.docx (13,6 kB)
Vypoved poistnej zmluvy o zivotnom poisteni.docx (10,7 kB)
Vypoved poistnej zmluvy.doc (25 kB)
Zaloba na urcenie vlastnickeho prava.docx (15,1 kB)
Zaloba o vydanie bezd vodneho obohatenia.docx (18 kB)
Zaloba z dovodu poskodenia mena a ohovarania.doc (32 kB)
Zamenna zmluva na pozemok.rtf (24,4 kB)
Zaopatrovacia zmluva.docx (14,9 kB)
Ziadost o obnovenie platnosti najomnej zmluvy.doc (22 kB)
Ziadost o odkupenie stavebneho pozemku.docx (11,6 kB)
Ziadost o odpustenie sudnych poplatkov.docx (11,4 kB)
Ziadost o vymaz zalozneho prava.docx (14,6 kB)
Ziadosta o zrusenie poistnej zmluvy.doc (21 kB)
Zmena priezviska po rozvode.doc (20,5 kB)
Zmluva o dobrovolnickej cinnosti.docx (14,1 kB)
Zmluva o najme bytu na podnikateLske ucely.docx (15,7 kB)
Zmluva o obstarani.rtf (51,1 kB)
Zmluva o prenajme budovy.docx (21,4 kB)
Zmluva o prenajme chaty.doc (33,5 kB)
Zmluva o prenajme hnutelnej veci.docx (12,6 kB)
Zmluva o prenajme lesnej pody medzi pozemkovym spolocenstvom a szco.docx (18,6 kB)
Zmluva o prenajme naradia.docx (12,8 kB)
Zmluva o prenajme stavebneho lesenia.docx (12,8 kB)
Zmluva o prenajme zariadenia.doc (43 kB)
Zmluva o prenajme-bytu.doc (38,5 kB)
Zmluva o preprave osob.rtf (16,6 kB)
Zmluva o ubytovaní.doc (26,5 kB)
Zmluva o vymene.docx (13,7 kB)
Zmluva o vyplacani dozivotneho dôchodku po rozvode.doc (22 kB)
Zmluva o vypozicke bytovych priestorov.docx (16,2 kB)
Zmluva o vypozicke hotovosti.doc (25,5 kB)
Zmluva o zalozeni obcianskeho zdruzenia.doc (24 kB)
Zmluva o zaniku vecneho bremena dozivotneho uzivania.docx (13,3 kB)
Zmluva o zaniku vecneho bremena.docx (12,6 kB)
Zmluva o zriadeni vecneho bremena.doc (31,5 kB)